Principem systemické terapie je rozhovor a lze ho s úspěchem použít při hledání řešení širokého spektra problémů.

  • jakýkoliv důvod, který je pro Vás důležitý
  • nespokojenost se sebou
  • partnerské a rodinné problémy
  • orientace v sobě, hledání svých potřeb a cílů 
  • životní krize
  • zvládnutí stresu
  • pracovní zátěž
  • pocity úzkosti 
  • sebepoznání, seberozvoj
  • doprovázení při umírání blízké osoby a po ztrátě blízkého člověka